Malé spoločenstvá

Snažíme sa meniť veci okolo nás, no uvedomujeme si, že sme to hlavne my, čo sa musíme “meniť” a rásť vo viere. Preto sa snažíme pravidelne stretávať v malých skupinkách a prinášať do našich životov to Božie. Ak nás chceš spoznať viac, tak si tu správne, prípadne sa pozri aj sem.

Ako posobíme?

Snažíme sa duchovne rásť no aj pomáhať ostatným spoločenstvám, komunitám či mladým okolo nás. Či už zorganizovaním prednášok a obnou, ale aj modlitbami a duchovným sprevádzaním. Všetko o našej službe nájdete tu.

Kedy a kde?

To kedy a kde nás môžete stretnúť nájdete pekne zhrnuté tu!

Čo robíme?

Vnímame to, že každý z nás je originál. Preto sme vďačný každému, kto sa rozhodol s vami zdielať svoje jedinečnosti. Rozhodne si pozrite našu ” príchuť “, čo prinášame do tohto sveta.

Bratislava

Ak vás zaujíma prečo práve Bratislava je miesto kde pôsobíme, tak tu zistite prečo nám zaleží na tomto mieste a ako sme sa tu ocitli.

Materiály

Vieme, že nie sme sami, a tiež vieme, že každý potrebuje, z času na čas pomôcť. Preto sme sa rozhodli ponúknuť vám pár užitočných vecí, ktoré vám môžu pomôcť vo vašej službe, či osobnom raste.

Stretká

Stretávame sa v menších modlitebných skupinkách za účelom porásť vo vztahu s Bohom. Ak ťa zaujíma, čo tým myslím tak sa poď pozriet sem.

Osobný rast

Uvedomujeme si, že každý z nás dostal určité poslanie do služby, ktorú mu Boh predkladá. Preto sa snažíme budovať skúsenosť a tým sa posúvať v našich obdarovaniach.

Mojžiš

Spoločenstvo Mojžiš vzniklo v roku 2012 (ale ten čas letí!) ako jedna z prvých skupiniek. Odvtedy s menšími obmenami členov fungujeme pravidelne a stretávame sa vždy v utorky. Sme zmiešaná skupinka, máme za sebou aj zopár svadieb a niektorí už museli opustiť našu skupinku kvôli rodičovským povinnostiam 🙂 Vládne medzi nami otvorená a uvoľnená atmosféra, veci si zdieľame v pravde a zároveň v láske, pretože vieme, že len tak môžeme skutočne rásť. Vieme sa spolu zasmiať, aj ísť na hĺbku, byť si oporou a povzbudením. Budujeme vzťahy medzi sebou navzájom a spolu sa snažíme budovať aj ten najdôležitejší vzťah, ktorý máme – s našim nebeským Otcom.

Henoch

Vznikli sme pred 4 rokmi ako zmiešané stretko, postupne sa nám však osadenstvo pomenilo a stalo sa z nás čisto ženské stretko. Sme študentky vysokých škôl a mladé pracujúce. Naše stretko nesie meno Henoch, pretože rovnako ako on i my chceme chodiť s Bohom. Kráčať s ním všade a za akýchkoľvek okolností… Aby sme v tom neboli každá sama, stretávame sa každý pondelok večer.

Kráľovské dcéry

„Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.“ ‭‭Žalmy‬ ‭45, 14‬ ‭

Sme malá skupinka – Kráľovské dcéry, ktorá je súčasťou Spoločenstva Bratislava. Tvoria nás najmä pracujúce ženy. Našou túžbou je vzájomne sa povzbudzovať v budovaní našej viery v Pána Ježiša Krista vo vzájomnom priateľstve a láske. Spolu sa modlíme, chválime Boha, zdieľame a rastieme vo viere. Ako kráľovná Ester alebo odvážna Judita sa učíme žiť našu hodnotu a poslanie na miestach, kde sme aktívne. Sme nielen členmi spoločenstva, ale najmä sestrami vo viere a priateľkami. Nikdy by nemal chýbať hlboký smiech.

Shema

“Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” Mk 12, 28 – 30 
Sme zmiešané stretko vysokoškolákov a pracujúcich túžiacich vnímať – počúvať a poslúchať Boha – čím sa začína Ježišova odpoveď na otázku zákonníka, ktoré prikázanie je najväčšie (Shema, Israel…).  Shema je slovom od Boha zaznamenaným v Deuteronómiu (Dt 6, 4 – 9), ktoré vyjadruje našu túžbu a snahu napĺňať Božiu vôľu, byť pozornými na Jeho reč a podľa nej konať. Spoločne sa usilujeme vzájomne sa obohacovať, rásť, vstávať, modlitebne a ľudsky podporovať. Chceme byť živými, aktívnymi a autentickými kresťanmi, premieňanými Otcovou láskou v každodennom živote.

Peter

Naše stretko funguje už 5. rok. Názov Peter predstavoval víziu skalopevnej dochádzky. Stretko je zmiešané a patria doň pracujúci aj študujúci vo veku 21 – 27 rokov. S terajším pastierom Tadeášom duchovne rastieme už druhý rok, mávame pravidelne stretká v utorky a stredy. Veríme, že naďalej budeme spoločne odhaľovať Otcovu lásku a pripravovať svätých na cestu spásy.

Emanuel

Sme spoločenstvo žien, ktoré uverili, že Boh je náš dobrý Otec  a my sme Jeho dcéry. Naše meno Emanuel sme prijali ako prorocké prehlásenie toho, že Boh je stále s nami. Túžime kráčať v Jeho prítomnosti a nechať sa premieňať, aby sme láskou premieňali tento svet.

Stretávame sa pravidelne v pondelky, kde sa spoločne modlíme, zdieľame a povzbudzujeme.

Samson

Sme (zatiaľ) jediné mužské spoločenstvo v rámci Spoločenstva Bratislava. Vznikli sme na popud líder tímu, ktorý vnímal potrebu takejto skupinky. Sme Boží bojovníci, ktorých skutočná sila je v Pánovi, ako si to uvedomil v svojom živote aj Samson. Každý z nás bojuje na svojom fronte. Aktuálne nemáme spoločnú službu, no všetci sa snažíme denne ohlasovať evanjelium svojím životom. Sme zväčša pracujúci, no máme aj dvoch študentov. Vek je iba číslo :).

Sebci

Spoločenstvo s pracovným názvom “Sebci” (podľa mena charizmatického mladého lídra s narcistickými sklonmi) stále čaká na zjavenie svojho mena a poslania. Vznik spoločenstva bol spojený s obdivuhodným vedením Ducha Svätého, keď sa v rovnakom čase vo viacerých ženských a mužských srdciach skĺbila túžba po spoločenstve a hlad po Bohu, na čo onen charizmatický líder povedal FIAT, a tak sme tu. Spolu prežívame pády a vzostupy, radosti i starosti, pričom vo svojej krehkosti a nedokonalosti sme si navzájom inšpiráciou. Ale chvála je našou silou. Jadro spoločenstva tvoria pracujúci, ktorí ponúkajú študentom stabilitu rastu a na druhej strane študenti nám do spoločenstva prinášajú radosť a čerstvosť. Sme vďační za vzťahy, ktoré sa medzi nami vytvárajú, keďže, slovami klasika – menou v božom kráľovstve sú vzťahy. Viacerí zo spoločenstva slúžia ako hudobníci vo worship tíme.

Rút

Stretávame sa už tretí rok v čisto ženskej zostave. Rút je pre nás vzorom veľkej viery,vernosti a odovzdanosti. Aj my túžime bezhranične dôverovať Bohu a Jeho plánu pre náš život.

Sarayu

Sme skupinka mladých pracujúcich ľudí, ktorí vieme, čo to znamená byť zahltený týmto svetom. Najmä preto sme sa rozhodli investovať svoj čas Bohu a nášmu osobnému rastu. Každý z nás žije niečo iné, no o to viac sa vieme navzájom obohacovať a povzbudiť. Čím sme starší, tak tým viac vieme, že sme stále viac odkázaný na nášho nebeského Otca. Čím sme starší,… tým sme stále viac deťmi.

Líder tím

Sme ľudia, ktorí sa rozhodli obetovať kus svojho času a venovať ho spoločenstvu a ľuďom v ňom. Vedieme jednotlivé tímy alebo organizujeme rôzne akcie. Sme si však vedomí, že bez vzťahov a spoločnej modlitby to nepôjde, a preto sme sa rozhodli fungovať zároveň ako klasické stretko s pravidelnou modlitbou a zdieľaním sa.

Nová skupinka

Ak máš záujem zažívať spoločenstvo spolu s nami, tak sa neboj nás osloviť cez formulár, ktorý nájdeš nižšie.

Ozvi sa nám

Sem prosím napíš svoju otázku, pripomienku či názor a my ti naň budeme čo najskôr reagovať. Pokojne sa rozpíš, veď o to lepšie ti budeme vedieť odpovedať.

9 + 8 =

Tímy

Stretávame sa aj v tímoch, podľa oblastí, v ktorých chceme napredovať. Alebo oblastiach, v ktorých chceme slúžiť druhým. Preto pozri aj sem.

Kontakt

Email:
spolocenstvo.bratislava
@gmail.com

0910 930 641

 

Ak si nenašiel…

…čo si hľadal, tak je to určite niekde v menu nižšie. Prípadne sa nám neboj napísať.